Wat te doen bij loonschade?

Home

Voor het verhalen loonschade heeft uw verzekeraar veelal de onderste gegevens van u nodig:
-het arbeidsarbeidscontract van uw werknemer
-de loonstroken over de (eerste) periode waarover wij loonschade verhalen én
de medische verslagen van de arbo-arts over de mate en oorzaak van arbeidsongeschiktheid

Met betrekking tot re-integratiekosten:
-kosten van de getroffen re-integratie maatregelen
-kosten van aanpassingen van de werkplek en hulpmiddelen
-administratie kosten
-de eventueel toepasselijke CAO

In geval van een verkeersongeval:
-zo mogelijk een ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier
-de namen en adresgegevens van de betrokken medische behandelaars
-de door uw werknemer ondertekende medische volmachten