Het begrip loonschade wordt in de Nederlandse Wet behandeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit betreft het artikel 6:107a.

In artikel 6:107a is bepaald dat loonschade verhaald kan worden. De Hoge Raad in Nederland heeft bepaald dat de werknemer zelf nooit meer kan vorderen dan zijn netto doorbetaald salaris.
Sinds 2008 is er een bepaling aan artikel 6:107a toegevoegd. Dit betreft artikel 6:107a lid 3. Hierin wordt vermeld dat u als werkgever ook recht heeft op een vergoeding van de door u betaalde kosten van de re-integratie. Hierbij kan gedacht worden aan kosten als van therapeutische maatregelen, kosten van uw arbodienst en kosten van een passende werkplek.