Onze kosten

Randstad MKB Loonschade Services verhaalt indien dat mogelijk is de kosten die u hebt geleden bij de aansprakelijke partij. Ons eerste gesprek en advies zijn altijd kosteloos. Tijdens het eerste gesprek ook wel het intakegesprek genoemd, krijgt u te horen of er een kans is dat wij de loonschade kunnen verhalen bij de veroorzaker. Wij leggen vervolgens schriftelijk vast of er sprake is van loonschade en of dit geheel of gedeeltelijk is.

Wij werken met het ‘no cure, no pay’ principe, dat betekent dat u bij Randstad MKB Loonschade Services alleen betaalt als wij met succes u schade hebben verhaald.
Vooraf worden er allerlei afspraken schriftelijk vastgesteld. Wij brengen alleen een honorarium in rekening als er sprake is van loonschade die met succes verhaald is voor u. Onze werkzaamheden en de kosten die hiervoor zijn verbonden, zijn dus resultaatafhankelijk. Indien Randstad MKB Loonschade Services met succes uw schade verhaalt, bedraagt ons tarief 15% exclusief BTW van het namens u verhaalde bedrag aan loonschade.