Werkwijze

Wanneer een van uw werknemers in een ongeval terecht is gekomen en er sprake is van letselschade, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan door te bellen of een e-mail te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk met de schademelding aan de slag gaan en u informeren over de mogelijkheden.

Eerst zullen wij beoordelen of er voor de loonschade een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld. Hierbij kan het mogelijk zijn dat wij, voor verdere informatie, u of uw werknemers zullen moeten benaderen. Tijdens het behandelen van de zaak zullen wij een specificatie nodig hebben van de gemaakte kosten (salarisstroken over de periode van afwezigheid van de werknemer en een schatting van eventuele re-integratiekosten). Met deze informatie kunnen wij een claim indienen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Hieronder een korte weergave van onze aanpak:
Stap 1. Aanmeldformulier werkgever

Stap 2. Melding letselschade werknemer

Stap 3. Toetsen van aansprakelijkheid

Stap 4. Tegenpartij schriftelijk aansprakelijk stellen.

Stap 5. Berekening en samenstelling van conceptvordering loonschade

Stap 6. Loonschade beoordelen door u als opdrachtgever

Stap 7. Vordering loonschade namens u indienen.

Stap 8. Discussiëren namens u over de aansprakelijkheid voor het uw werknemer overkomen ongeval.

Stap 9. Juridische relatie tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid

Stap 10. Hoogte van de loonschade bepalen

Stap 11. Zorg dragen voor betaling van de loonschade en doorbetaling van de geïncasseerde loonschade

Stap 12. Zorg dragen voor goede afwikkeling