Loonschade verhalen

Regresrecht werkgever en loonschade verhalen.
Werkgevers kunnen loonschade op de aansprakelijke partij verhalen. Dit heeft de term loonregres. Op het gebied van loonschade kan de tegenpartij drie manieren van verweer inroepen. U hebt als werkgever wel een eigen recht, maar hier is door wet en jurisprudentie een beperking aangesteld.
Hieronder staat weergegeven welke drie verweren er zijn:

Verweren op het gebied van aansprakelijkheid
De verzekeraar van de aansprakelijke partij mag tegenover de werkgever dezelfde aansprakelijkheidsverweren voeren als tegen de werknemer zelf. Als u werknemer zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van zijn ongeval, hoeft de verzekeringsmaatschappij niet de volledige loonschade te verhalen.

Collega-verweer
Als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer door een collega wordt veroorzaakt, dan is verhaal van loonschade of loonregres op een enkele uitzondering niet mogelijk.

Verweren op het gebied van causaliteit
Wanneer blijkt dat de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer niet uitsluitend is veroorzaakt door het ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, zal een verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij verweer voeren met betrekking tot het medische en juridische oorzakelijk verband tussen het ongeval en uw loonschade.