Het wetsartikel

Het begrip loonschade wordt in de Nederlandse Wet behandeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit betreft het artikel 6:107a.

In artikel 6:107a is bepaald dat loonschade verhaald kan worden. De Hoge Raad in Nederland heeft bepaald dat de werknemer zelf nooit meer kan vorderen dan zijn netto doorbetaald salaris.
Sinds 2008 is er een bepaling aan artikel 6:107a toegevoegd. Dit betreft artikel 6:107a lid 3. Hierin wordt vermeld dat u als werkgever en kosten van een passende werkplek.