In Nederland kunt u volgens de wet loonschade verhalen op de aansprakelijke partij. Dit houdt het netto doorbetaalde loon aan uw werknemer in. Daarnaast kunt als werkgever ook de kosten  voor de re-integratie en de arbodienstverlening vergoed krijgen.

Netto doorbetaald loon

Sinds 1 januari 2004 heeft u de verplichting als werkgever om maximaal 104 weken het salaris van de arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. In beide jaren bent u verplicht om minimaal 70% van het salaris door te betalen. Echter is er vaak in de CAO of arbeidsovereenkomst opgenomen dat dit geen 70% betreft, maar 100%. Dit houdt in de praktijk in dat u als werkgever het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid 100% van het salaris moet betalen inclusief kosten als overwerk.

Kosten re-integratie

De kosten die u als werkgever maakt voor de terugkeer van uw arbeidsongeschikte werknemer worden als re-integratiekosten genoemd. Deze kosten moeten worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. De volgende kosten komen voor een vergoeding in aanmerking:

• De kosten die verbonden zijn aan de administratieve activiteiten die u als werkgever verricht of laat verrichten in verband met de re-integratie van de werknemer. Denkt u aan de kosten die ontstaan omdat u bij dreigend langdurig ziekteverzuim aantekeningen moet maken over.

• De kosten die verbonden zijn aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak.

• De kosten die verbonden zijn aan de arbodienstverlening voor uw werknemer.

• De kosten die verbonden zijn aan het opstellen van een re-integratieverslag.

• De kosten die u als werkgever maakt vanwege de activiteiten die de werknemer onderneemt teneinde terug te kunnen keren in het werk. Denkt u aan de kosten die verbonden zijn aan een re-integratietraject waarbij een re-integratiebedrijf wordt

In case you haven’t ever done any sort of writing, then you might be wondering exactly what the newspaper writer is. Well it’s someone essay writing service who writes and forms for customers and a variety of media. Normally, service or the business demands

If you’re looking for a good essay author, the very first thing you ought to do is find someone who writes well, and whose opinion is worth listening to. The thing you should do is to select someone with a reputation that is fantastic. Deciding on the essay author will take a while and a little bit of study, but it will make a world of difference in the confidence you will be able to recover after you have finished, in addition write my essay for me to the standard of your writing.

a great deal of materials and information which they will need to make to make their task easier.

ingeschakeld. Het kan gaan om activiteiten die zijn gericht op het eigen werk of andere arbeid bij de werkgever.

• De kosten die verbonden zijn aan inspanningen die de werkgever levert om (de bereikbaarheid van) de werkplek of het werk zelf aan te passen aan de beperkingen of handicap van de werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan de omstandigheden waaronder en de hulpmiddelen waarmee de arbeid wordt verricht zoals vervoersvoorzieningen om de werkplek te kunnen bereiken (bijvoorbeeld omdat de betrokkene op een rolstoeltaxi is aangewezen).